Tulenevalt ehitusseadustiku lisa 1 klassifitseeritakse elamu tehnosüsteemi muutmine hoone ümberehitamiseks ja on vajalik koostada ehitusprojekt, taotleda ehitusteatis ja kasutusteatis.

Tihti seda aga ei tehta ja olukord tuleb seadustada tagantjärele. Enim juhtub seda just õhk soojuspumba paigaldamisel. Õhksoojuspumba paigaldades tuleb projektiga ära lahendada selle paiknemine ja hinnata müra vastavust nõuetele. Probleemid tekkivad just tihe asustus aladel, kus palaneeringus esitatakse nõuded pumba välisosa paiknemisele ja naabritele jõudva müra osas.

Väljavõtte Nõmme üldplaneeringust:

Hoonete fassaadidele ei ole üldjuhul lubatud paigaldada kütte- ja ventilatsiooniseadmeid, satelliiditaldrikuid, gaasikütteseadmete torusid jms seadmeid. Õhksoojuspumba seadmeid võib kavandada tänavalt mittevaadeldavasse asukohta maapinnal paiknevale alusele, hoonesse või soklile varjatud kujul (kaetud puitrestiga, sokli või seinapinnaga sama värvitooni).

Õhksoojus- ja õhk-vesisoojuspumpade paigutamisel tuleb arvestada, et nende tekitatud müra ei häiriks tiheasustusalal naabreid.

Vajate õhksoojuspumba projekt või tehnosüsteemide seadustamist?

Võtke meiega ühendust ning anname nõu!