Energiamärgis kinnitab, et hoone vastab energiatõhususe miinimumnõuetele. Energiamärgis annab infot projekteeritava või olemasoleva hoone projekteeritud energiavajaduse või tegeliku energiatarbimise kohta. Energiavajadus ja –tarbimine kantakse skaalale (A-st kuni H-ni), mis aitab võrrelda hoonet sarnaste seas. Sõltuvalt hoone kasutamisotstarbest on klasside väärtused erinevad. Arvutus põhineb mõõdetud või hinnatud energiakasutusel.

Energiamärgise arvutamisel lähtutakse  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrusest Nõuded energiamärgise andmisele ja energiamärgisele 30.04.2015 nr 36

Energiamärgis on kohustuslik hoonele, mis on projekteeritud peale 2009. aasta esimest jaanuarit.

Energiamärgiseid puudutavad küsimused?

Võtke meiega ühendust ning anname nõu!