Ehitusjärgne kontrollmõõdistuse käigus mõõdistatakse ja koostatakse plaanid, kus on kinnistul paiknevate hoonete asukohad, hoonete nurgapunkti koordinaadid, kõrgused, piirdeaiad, teed, platsid, kõrghaljastus, abihooned ja kooskõlastatud tehnovõrgud.

Tellimine on kinnisvara omaniku kohustus. Loe Teostusmõõdistusele esitatud nõudeid

Kontrollmõõdistamise peab teostama kui kinnistul puudub kehtiv teostusmõõdistus, kus on märgitud täpsed ehitise nurgapunkti koordinaadid ja kooskõlastatud tehnovõrkude asukohad.

Kontrollmõõdistamisi puudutavad küsimused?

Võtke meiega ühendust ning anname nõu!