Kasutusluba, kasutuslubade taotlemine | Kasutusluba24

1

Võtke meiega ühendust, kui teie hoone dokumentatsioonis esineb puudusi. Selgitame välja Teie kinnisvara olukorra ning koostame hoone seadustamiseks hinnapakkumise.

2

Kogume kokku vajamineva dokumentatsiooni, asendame puuduolevad dokumendid, vormistame vajalikud avaldused ning esitame need kohalikule omavalitusele menetlemiseks.

3

Menetluse ajal hoiame jooksvalt menetluse käigul silma peal ja tegeleme võimalike kohaliku omavalitsuse ehitusosakonna poolsetele märkustele lahenduse leidmisega.

Kasutusluba24 seadustab teie kinnisvara!

Kasutusluba24 põhitegevuseks on kasutuslubade taotlemine ja kasutusloa taotlemiseks puuduvate dokumentide asendamine vajalike ekspertiisidega. Omame kasutuslubade taotlemiseks pikaajalist kogemust ja usaldusväärseid koostööpartnereid. Kastusloa taotlemine meie abiga on lihtne, võtame kogu asjaajamise enda kanda ning viime alustatud tööd alati lõpuni.

Kasutusluba on kohaliku omavalitsuse poolne kinnitus, et hoone on ehitatud vastavalt projektile, selle küttekolded, gaasiseadmed ja elektrisüsteem vastavad kõikidele seaduses esitatud nõuetele. Kehtiv kasutusluba annab kinnisvara omanikule kindluse, et hoone hetkeolukord ei vaja ümberehitusi, kinnisvara on vajadusel võimalik kiiresti müüa, pangad on nõus kinnisvara ostjaid finantseerima ning saate maja või korteri kindlustada õiglase turuväärtusega.

Teeme ära!

Kasutusloa taotlemise projektijuhtimine / konsultatsioon

/
Abistame Teid kogu kasutusloa taotlemise protsessi vältel.
Loe rohkem

Muudatusprojektid

/
Koostame Teile nõuetekohase Muudatusprojekti.
Loe rohkem

Energiamärgiste väljastamine

/
Arvutame Teie hoonele energiamärgise.
Loe rohkem

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus

/
Mõõdistame Teie kinnistu ja koostame nõuetekohase ehitusjärgse kontrollmõõdistuse.
Loe rohkem

Hoone mõõdistus / mõõdistusprojekt

/
Mõõdistame Teie hoone ja koostame mõõdistusprojekti.
Loe rohkem

Küttekolde ekspertiis

/
Kontrollime Teie hoone küttekolded ja anname hinnangu nende ohutuse kohta.
Loe rohkem

Tuleohutusaudit

/
Kontrollime Teie hoone vastavuse tuleohutusnõuetele.
Loe rohkem

Elektripaigaldise audit

/
Kontrollime Teie elektripaigaldise vastavuse nõuetele ja ohutusele.
Loe rohkem

Ehitise auditi koostamine

/
Hindame Teie hoone konstruktiivset ja tehnilist poolt ning anname hinnangu nõuete täitmise osas.
Loe rohkem

Kasutusloa taotlemise projektijuhtimine / konsultatsioon

/
Abistame Teid kogu kasutusloa taotlemise protsessi vältel.
Loe rohkem

Muudatusprojektid

/
Koostame Teile nõuetekohase Muudatusprojekti.
Loe rohkem

Energiamärgiste väljastamine

/
Arvutame Teie hoonele energiamärgise.
Loe rohkem

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus

/
Mõõdistame Teie kinnistu ja koostame nõuetekohase ehitusjärgse kontrollmõõdistuse.
Loe rohkem

Hoone mõõdistus / mõõdistusprojekt

/
Mõõdistame Teie hoone ja koostame mõõdistusprojekti.
Loe rohkem

Küttekolde ekspertiis

/
Kontrollime Teie hoone küttekolded ja anname hinnangu nende ohutuse kohta.
Loe rohkem

Tuleohutusaudit

/
Kontrollime Teie hoone vastavuse tuleohutusnõuetele.
Loe rohkem

Elektripaigaldise audit

/
Kontrollime Teie elektripaigaldise vastavuse nõuetele ja ohutusele.
Loe rohkem

Ehitise auditi koostamine

/
Hindame Teie hoone konstruktiivset ja tehnilist poolt ning anname hinnangu nõuete täitmise osas.
Loe rohkem

Kasutusloa taotlemise projektijuhtimine / konsultatsioon

/
Abistame Teid kogu kasutusloa taotlemise protsessi vältel.
Loe rohkem

Muudatusprojektid

/
Koostame Teile nõuetekohase Muudatusprojekti.
Loe rohkem

Energiamärgiste väljastamine

/
Arvutame Teie hoonele energiamärgise.
Loe rohkem

Ehitusjärgne kontrollmõõdistus

/
Mõõdistame Teie kinnistu ja koostame nõuetekohase ehitusjärgse kontrollmõõdistuse.
Loe rohkem

Hoone mõõdistus / mõõdistusprojekt

/
Mõõdistame Teie hoone ja koostame mõõdistusprojekti.
Loe rohkem

Küttekolde ekspertiis

/
Kontrollime Teie hoone küttekolded ja anname hinnangu nende ohutuse kohta.
Loe rohkem

Tuleohutusaudit

/
Kontrollime Teie hoone vastavuse tuleohutusnõuetele.
Loe rohkem

Elektripaigaldise audit

/
Kontrollime Teie elektripaigaldise vastavuse nõuetele ja ohutusele.
Loe rohkem

Ehitise auditi koostamine

/
Hindame Teie hoone konstruktiivset ja tehnilist poolt ning anname hinnangu nõuete täitmise osas.
Loe rohkem