Hoone mõõdistamine (inventariseerimine) on vajalik, kui hoonel puuduvad joonised olemasolevast situatsioonist. Mõõdistusjooniste koostamise raames mõõdistatakse hoone laserskaneerimise meetodil ja hoonest koostatakse vaated, lõiked ja korruste plaanid. Lisaks tuuakse välja hoone tehnilised andmed, mis on vajalikud andmete sisestamisel Ehitusregistrisse.

Teostame olemasolevale hoonele või rajatisele mõõdistamise (inventariseerimise), mille tulemusel koostame teostusjoonised/mõõdistusprojekti koos vajaliku seletuskirja, ehitise tehniliste andmete ja eksplikatsioonidega.

Saame vajadusel väljastada tellijale ka punktipilve ja hoone 3D mudeli.

Hoone mõõdistamist tellitakse kui:

  • hoone ei ole registris arvel;
  • hoone plaaniline lahendus erineb ehitusprojektist;
  • tekib soov ruume mõõta või rentida ning puuduvad täpsed mõõtmed;
  • hoonet soovitakse ümber projekteerida;
  • vajatakse hoonest digitaalseid plaane.

Hoonele on vaja teostusjooniseid?

Võtke meiega ühendust!