Kasutusteatise ja Kasutusluba

Ehitisregistris peavad olema kõik kinnistul paiknevad ehitised, mille ehitisealune pind on suurem kui 20 m2.

Kasutusteatis väljastatakse väikeehitisele, mille ehitusalune pind on kuni 20 – 60 m2 ja kõrgus kuni 5m. Lisaks tuleb kasutusteatis taotleda, kui hoonele on tehtud väiksem laiendus (kuni 33% esialgsest kubatuurist) või kui hoonet on renoveeritud (ümberehitatud, fasaadi muudetud, vee- ja kanalisatsioonivõrguga liitutud, küttesüsteemi muudetud vms.).

Kasutusteatis tuleb taotelda ehitistele, mille ehitamiseks oli vajalik omavalitsusele esitada ehitusteatis.

Kasutusluba väljastatakse ehitisele mille ehitisealune pind on suurem kui 60m2 või kõrgus on suurem kui 5m. Lisaks tuleb kasutusluba taotleda, kui hoone kubatuuri on laiendatud enam kui 33% esialgsest mahust.

Kasutusluba tuleb taotelda ehitistele, mille ehitamiseks oli vajalik omavalitsuselt taotleda ehitusluba.

Kasutusteatise ja kasutusloa liigitamiseks on koostatud Ehitusseadustiku selgitav lisa 2.

Kasutusloa nõue kehtib alates 1995 aastast/ Kuidas kontrollida vana hoone seaduspärasust?

Kasutusloa nõue on Eesti seadusandluses kehtestatud alates 14.06.1995 “Planeerimis- ja ehitusseaduse” vastuvõtmisega. Ehitis, mis on enne antud kuupäeva kasutusele võetud ja arhiivis olev ehitusprojekt vastab praegusele olukorrale (vaated, plaanid, eriosad: elekter, vesi, kanalisatsioon, küte jne.), siis võib eeldada, et ehitis on seaduspärane ja midagi ei ole vaja teha.

Kui hoone praegune olukord ei vasta arhiivis olevale ehitusprojektile (vaated, plaanid, eriosad: elekter, vesi, kanalisatsioon, küte jne.) ja puudub ka luba muudatuste tegemiseks (ehitusluba, ehitusteatis), siis võib eeldada, hoonet on seadusandluse mõistes omavoliliselt muudetud ja tuleb alustada ehitise seadustamist.

Kasutusloa nõue peale “Planeerimis- ja ehitusseaduse” vastuvõtmist. (14.06.1995)

Ehitiste, mis on püstitatud, ümberehitatud või laiendatud peale Planeerimis- ja ehitusseadus vastuvõtmist peab olema väljastatud ka kasutusluba, kui seda väljastatud pole, siis tuleb kasutusluba taotleda. Kasutusloa olemasolu on võimalik kontrollida ehitisregisteri kodulehel: ehr.ee

Kasutusloa olemasolu kontrollimine ehitisregistri keskkonnas (ehr.ee)

1. Kirjutage otsingusse ehitise aadress, katastritunnus vms

2. Klikkige otsitavale ehitisele

3. Klikkige „Ehitisregistri kood“

4. Valige avanenud nimekirjast „Ehitise dokumendid“

5. Kui kasutusluba on väljastatud ja registrisse kantud, siis peaksite leidma kasutusloa dokumentide loendist

Kui ehitisregistri keskkonnas pole kasutusluba leitav?

Võite uurida, äkki on see arhiivis paberkandjal olemas. Selleks käituge järgnevalt:

  • Tallinnas tuleb arhiivi dokumentidega tutvumiseks või koopia tegemiseks külastada Tallinna Linnaplaneerimis ameti arhiivi. (Vabaduse väljak 7).
  • Muudes omavalitsustes saatke info saamiseks päring kohaliku omavalitsuse info meilile.

Kasutusloa olemasolul peab hoone vastama kasutusloa taotlusega esitatud dokumentidele. Kui arhiivi dokumentidega võrreldes on toimunud muudatusi, (vaadete, plaanide, eriosade osas), siis võib eeldada, et kasutusluba ei pruugi olla kehtiv ja ehitise seadustamiseks tuleb alustada kohalikus omavalitsuses menetlust.

Kui ehitisregistri keskkonnast ega kohaliku omavalitsuse arhiivist pole kasutusluba leitav, siis tõenäoliselt hoonel kasutusluba puudub.

Vajate abi kasutusloa taotlemisel või kontrollimisel?

Võtke meiega ühendust ning anname nõu! Meil on pikaajaline kogemus kasutuslubade taotlemisel ning lisa dokumentatsioonide koostamisel: ehitiste auditid, tuleohutusauditid, tehnosüsteemide ekspertiisid, hoonete mõõdistus- ja muudatusprojektid