Muudatusprojekt on vaja koostada ehitusloa saanud ehitusprojektile, juhul kui ehitise tehnilised näitajad, arhitektuursed vaadet või hoone plaaniline lahendus on erinev ehitusloa saanud projektist.

Muudatusprojektis on selgelt välja toodud muudatused, mis on ehitusloa saanud projektiga võrreldes teisiti lahendatud. Muudatuste kohta koostatakse muudatusi kirjeldav seletuskiri ja joonised.

Muudatusprojekti koostamise aluseks võetakse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi määrus nr 97 (vastu võetud 17.07.2015)  „Nõuded ehitusprojektile“

Muudatusprojekte puudutavad küsimused?

Võtke meiega ühendust ning anname nõu!