Kui Teile kuulub ilma kasutusloata ehitis, siis võtke meiega ühendust, aitame Teie ehitise seaduslikuks vormistada ja kasutusluba taotleda.

Oleme abiks nii õiguslikul alusel kui ka omavoliliselt püstitatud, laiendatud või ümberehitatud hoonele kasutusloa taotlemisel.

Tegeleme kogu kasutusloa taotlemisega seonduva asjaajamisega kuni kasutusloa väljastamiseni.

Juhul, kui hoone olemasolev dokumentatsioon on puudulik, oleme abiks kasutusloa taotlemiseks vajamineva dokumentatsiooni koostamisel.

Kasutusloa taotlemiseks vajaminev dokumentatsioon

Kasutusloa taotlemine:

  • Hindame vajamineva dokumentatsiooni olemasolu;
  • Selgitame välja hoone hetkeseisukorra ja vastavuse nõuetele;
  • Tegeleme puuduoleva dokumentatsiooni koostamisega;
  • Vormistame kasutusloa taotluse ja edastame omavalitsusele menetlemiseks;
  • Tegeleme kasutusloa menetlusega kuni kasutusloa väljastamiseni.

Küsimused kasutusloa taotlemise kohta?

Võtke meiega ühendust ning anname nõu!