Elektripaigaldise audit on tehniline kontroll, mille eesmärk on tuvastada seadme tehniline korrasolek ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutus ning võimalikud olulised puudused.

Kui paigaldis on korras, siis väljastab auditi tegija omanikule või valdajale protokolli, mille järeldusotsuse kohaselt on seade tehniliselt korras ja seadme ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamine on ohutu. Kui aga paigaldis ei ole korras, siis on auditi protokollis toodud puuduste loetelu, mille põhjal saab omanik või valdaja oma paigaldise korda teha.

Iga elektripaigaldis peab vastama ehitamise ajal kehtinud nõuetele ning kui elektripaigaldise kasutamisega ei kaasne mingit otsest ohtu, ei pea seda tänaste tehniliste nõuetega kooskõlla viima.

Millal on elektripaigaldise auditit vaja?

  • Elektripaigaldist ei ole kontrollitud ja ei ole väljastatud elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistust.
  • Olemasolev tunnistus on kehtetu.

Elektrisüsteem vajab ohutuse ja nõuetekohasuse tõendust?

Võtke meiega ühendust!